Last chances

 • Трябва да се засрамя. Набирането на смелост да пусна първия си пост ми отне около седмица. Заснемането на самите снимки – 5 минути, вследствие от прилив на енергия след две чаши капучино в едно изключително приятно кафе с двама още по-приятни бармани. Не вдигайте вежди, само то беше отворено в неделя следобед!
  Донякъде ми помогна прекрасният ден. Последните дни що-годе слънчево време в обичайно не-слънчевия Копенхаген заслужават внимание, все пак лятото си отива и шансовете да разходя тена си с нещо над колената се броят на пръсти. И затова ще се възползвам от тях! Лятото ще ми липсва неимоверно; наред с морските приключения, несравнимия нощен живот, цветовете, пътуванията, всичко, което свързваме с летните месеци… има нещо прекрасно в това да се събудиш, да се шмугнеш в най-късите си панталонки или най-ефирната си ярка рокля, да експериментираш с лудо коралово червило, да оставиш плажа и морето да оформят косата ти на вълни, вместо да я тормозиш с маша. Лежерност. Която през септември заместваме с тъмните цветове, кожа и чорапогащници.
  Звучи почти депресарско, нали? Кой обича да излезе навън с идеята да разходи новите си обувки, и да се върне подгизнал от неочакван есенен дъжд? Но нали съм оптимист, ще мисля за това как ще се сгушвам в топлите ми пуловери, докато същия този дъжд вали, а аз съм скрита някъде на топло. Как ще разхождам ботуши над коляното из коридорите на университетския кампус. И как, о Боже как, ще комбинирам този кожен панталон, който в прилив на авантюризъм отнесох вкъщи. И как ще стои кървавочервеното ми червило, пак жертва на споменатия авантюризъм (започвам да подозирам, че пазаруването ми често се подчинява на принципа ЙОЛО)…
  На второ четене се хващам, че май нямам търпение да разходя есенния си гардероб. Както из улиците, така и из страниците на блога. Нов сезон, нов късмет, нали така? Казвам “Довиждане, лято!” с този пост, и отивам да извадя ботите от кутиите им.
 • I should be ashamed of myself. Finding the courage to share my first post took me about a week. Shooting it – 5 minutes, due to a burst of energy after two cups of cappuccino in a very nice coffee house, with two even nicer bartenders . Do not raise eyebrows, it was the only one open on a Sunday afternoon !

  Somewhat of a help was the great day I had. The last couple of sunny days in normally non-sunny Copenhagen deserve special attention, even more that summer is gone and my chances to walk my tanned legs with something above the knees can count on my fingers. And so I will take full advantage of them! I will miss summer tremendously, with its sea adventures, blasting nightlife , colors, all the travelling  and everything you relate to the summer months… there is something just wonderful in waking up, tossing on the shortest pants or the brightest flowing dress, experimenting with wild coral lipstick, leaving the beach and sea to shape your hair in waves , rather than bother with curling it . Casualty . Which September substitutes with dark colors , leather and tights .

  Sounds almost depressing , right? Who would like to go out with the idea of ​​giving  their new shoes a walk and come back home drenched from an unexpected autumn rain ? But I’m an optimist , and as one I’ll make myself think about how I will cuddle in my cosy sweaters instead, while the same rain falls , and I’m hidden somewhere warm and dry. How I will walk with a pair of knee boots down the corridors of the university campus. And how , oh my God how,  I will combine those leather pants , which I adventurously bought. And how I will  rock my blood-red lipstick, again a victim of that adventure ( I’m starting to suspect that my shopping  often follows the YOLO principle ) …

  Reading that twice , I catch myself impatient to explore my autumn wardrobe. Both on the streets and on the pages of our blog. New season – new luck , right? I wave ” Bye, summer! “ , and I’m leaving to get my boots out of their boxes.  : )

1231629_4775859532886_255111360_n

557463_4775861612938_785710374_n

1174603_4775854012748_1654241304_n


– Madlen

Shirt / Риза – H&M
Shorts / Панталон – H&M
Shoes / Oбувки – Deichmann
Bag and belt / Чанта и колан – random street shops
 
Advertisements

One thought on “Last chances

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s